ภาพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
-โทรทัศน์

 
 

ประมวลภาพข่าวที่ผ่านมา

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจและมอบสิ่งของ ในสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ กำลังใจและมอบสิ่งของตามความต้องการให้กับน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี บ้านพักเด็กและครอบครัว ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยได้มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. และคณะ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ คุณ อลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. และคณะ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี
โดย มอบถุงปันสุข จำนวน ๑๐๐ ชุด และน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ , มอบถุงยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ ชุด ณ มัสยิดนูรุนอิซาน ม.๗ , มอบของให้กับเยาวชน ในพื้นที่ชุมชนรอบมัสยิด และร่วมกิจกรรมจิตอาสากับประชาชน ในพื้นที่ โดยการทาสีมัสยิดนูรุนอิซาน ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ในพื้นที่่ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

  รองประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อนำผ้าห่ม และ เครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชน

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ คุณธิดา กาญจนาคม รองประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อนำผ้าห่ม และ เครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพื้นที่ อ.โพธิ์ตาก และ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น

  รองประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ในพื้นที่ ณ รร.ภูคาวิทยาคม และ บ.เต๋ย จ.น่าน

   เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ม.ค.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ นำผ้าห่ม จำนวน ๖๐๐ ผืน และเครื่องกันหนาว จำนวน ๒๐๐ ชุด มอบให้แก่นักเรียน คณะครู ราษฎร และลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ ณ รร.ภูคาวิทยาคม และ บ.เต๋ย ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประสานงาน

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๔ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประสานงานในการทำงาน วงรอบที่ ๑ ห้วง ต.ค.-ธ.ค.๖๔ ณ สำนักงานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ม.ค.๖๔ คุณอลิสา สิริภูบาล วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔/ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ (สนภ.๕) อ.ปักธงชัย และ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๕๔ (นพค.๕๔) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชนจิตอาสาและส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการ และกำชับให้ดำเนินตามมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล และประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ม.ค.๖๔ คุณอลิสา สิริภูบาล วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔/ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล และประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ ที่ตั้งจุดให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลโนนสูงน้ำคำ ถ.มิตรภาพ อุดรธานี - ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาคและมอบของสวัสดีปีใหม่

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวิทยากร คุณ สุนิสา ศรีสุดดี ได้กรุณาให้ความรู้ความเข้าใจพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรี และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาคและมอบของสวัสดีปีใหม่

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ มอบเงินบริจาคและมอบของสวัสดีปีใหม่ ให้กับ กอง โสต ศอ นาสิกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ จัดทำบุญเลี้ยงพระ

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมด้วยคณะ จัดทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน ๙ รูป ณ สำนักงานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

   นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ ชมนิทรรศการพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค.๖๓ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ ชมนิทรรศการพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) "เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู" และร่วมแบ่งปันกับกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานบริจาค บรรจุ ๒๕๐ บาท ร่วมบรรจุถุงยังชีพด้วย ตนเองโดยถุงยังชีพนี้จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จากนั้นแวะเยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม.

  คุณ บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

    เมื่อวันพุธที่ ๒ ธ.ค.๖๓ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่กำลังดำเนินการสร้างร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยในงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธ.ค.๖๓

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. , กำลังพล สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบถุงยังชีพ

     เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พ.ย.๖๓ ชมรมแม่บ้าน นทพ. , กำลังพล สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบถุงยังชีพ เสื้อผ้า เครื่องเขียนเด็กนักเรียน และร่วมรับประทานอาหารกับพี่น้อง ชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. , กำลังพล สนภ.๕ นทพ. และจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบถุงยังชีพ

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๓ ชมรมแม่บ้าน นทพ. , กำลังพล สนภ.๕ นทพ. และจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมมอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพี่น้องชาวบ้านกล้วยพัฒนา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

  คุณภัทร์สิริย์ กรณ์หิรัญ บริษัท บุญนิสา จำกัด ร่วมบริจาคถุงยังชีพ

    เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ คุณภัทร์สิริย์ กรณ์หิรัญ บริษัท บุญนิสา จำกัด ร่วมบริจาคถุงยังชีพ และเครื่องเขียนสำหรับเด็กให้กับ ทางชมรมแม่บ้าน นทพ. ณ บก.นทพ.

  คณะทำงานสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เยี่ยมชมสถานที่ในพื้นที่ นทพ.

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พ.ย.๖๓ คณะทำงานสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เยี่ยมชมสถานที่ในพื้นที่ นทพ. โดยมี สมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ให้การต้อนรับ ณ บก.นทพ. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท.

  งานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๓

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พ.ย.๖๓ คุณธิดา กาญจนาคม และ คุณพิชญ์อาภา จำนงค์เนียร เป็นผู้แทนแทนสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ร่วมงาน วันคนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พ.ย.๖๓ ชมรมแม่บ้าน นทพ. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมทำบุญทอดกฐิณสามัคคีกับทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ ชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมทำบุญทอดกฐิณสามัคคีกับทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ วัดป่าทุ่งเศรษฐี ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. อาสาร่วมทำงานพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ชมรมแม่บ้าน นทพ. อาสาร่วมทำงานพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  ประชุมประจำปี ครั้งที่ ๑ และ อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ต.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมสมาชิกจัดประชุมประจำปี ครั้งที่ ๑ เพื่อชี้แจง นโยบายการปฏิบัติงานประจำปี ๖๔ ณ ห้องประชุมปิยามุมัง จากนั้นเวลา ๑๓๐๐ ชมรมแม่บ้าน นทพ. จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS-instructor) CPR & AED โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ประธานจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลัก พร้อมทั้ง จิตอาสา ๙๐๔ พระราชทานและเจ้าหน้าที่ ศอญ.ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย สอนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ.

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจดูํแลประชาชน

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจดูํแลประชาชนที่มาร่วม รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนบริเวรพระบรมมหาราชวังและศาลหลักเมือง กทม.

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจดูํแลประชาชน

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ ชมรมแม่บ้าน นทพ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประบอุทกภัย อ.ปักธงชัย

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ.ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุจากอุทกภัยนั้น โดยมี พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. พร้อมด้วย พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สนภ.๕ นทพ.(ผอ.ศบภ.สนภ.๕) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำลังพล ศบภ.สนภ.๕ ที่ได้ปฏิบัติงานการวางบิ๊กแบ๊ก ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหินตะโง่ ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๓ โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ บก.ทท.

  พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ต.ค.๖๓ คุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มดำเนินการจัดประชุมแม่บ้านชมรมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครั้งแรก ณ สำนักงานชมรมแม่บ้าน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ลิงค์น่าสนใจ

| ผู้หญิง ผู้หญิง | พยากรณ์ชะตาราศรีค้นหาเบอร์โทร | เที่ยวทั่วไทย |
| ทีวีออนไลน์ข่าวทีวี 3 | ข่าวทีวี 5 | ข่าวทีวี 7 สีข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวีNBT | มติชนไทยรัฐ | เดลินิวส์ | 
| ตารางการบินขาเข้า - ขาออก | ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง |
Best Quality : 1280 x 800
Create By : Cap.Songklod
E-Mail :songklod31@gmail.com