ภาพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
-โทรทัศน์

 
 
ข่าวของชมรมแม่บ้าน นทพ.

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ.ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ.ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยสนับสนุนรถครัวสนาม (โรงครัวพระราชทาน) และ รถประปาสนามเคลื่อนที่ ร่วมกับ มทบ.๓๓ และ กองบิน ๔๑ ในการประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่าย ให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ กล่อง และผลิตน้ำดื่ม จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด ณ ประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมอบสิ่งของอุปโภค

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ก.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และกำลังพล นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้กับชนเผ่ามานิ (ซาไก) เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ หมู่บ้านชาวมานิ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลรวมทั้งครอบครัว

   เมื่อจันทร์ที่ ๑๘ ก.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลรวมทั้งครอบครัวที่ป่วยติดเตียงและเด็กพิเศษ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. จำนวน ๔ ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยรวมถึง ครอบครัวของกำลังพล ดังกล่าว ณ พื้นที่ อ.พนมสารคาม และ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ก.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และมอบรองเท้าสำหรับเด็ก(ตามโครงการรองเท้าของหนู จากใจ กองบัญชาการกองทัพไทย )ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง ม.๓ ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

  แม่บ้าน สสน.นทพ. ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ในกิจกรรมการเยี่ยมครอบครัวกำลังพล

   เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ ก.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ. ให้การต้อนรับ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ในกิจกรรมการเยี่ยมครอบครัวกำลังพลของหน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนาตามโครงการ “กำลังพลเข้มแข็ง ครอบครัวต้องแข็งแรง” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (พื้นที่ทุ่งสีกัน ๑, พื้นที่ทุ่งสีกัน ๒ และพื้นที่นาวง) พร้อมกันนี้ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์ จาก กองแพทย์ สสน.นทพ. ดำเนินการติดตามประเมินผลและแนะนำการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพด้วย

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมโดย เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ในบ้านพักเด็กและครอบครัว

   เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมโดย เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ในบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปัตตานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยได้มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และน้ำดื่มจำนวน ๑,๕๐๐ ขวด พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่บริการตรวจวัดสายตา เพื่อดำเนินการตัดแว่นให้กับเด็กๆดังกล่าวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการช่วยเหลือปัจจัยขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ปัตตานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

  แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน ครอบครัวของกำลังพล และการประกวดเขียนเรียงความ

   เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน ครอบครัวของกำลังพล และการประกวดเขียนเรียงความ เรื่องความกตัญญูกตเวที และแข่งขันวาดภาพ พร้อมมอบ รางวัลให้กับบุตรของกำลังพล สนภ.๕ นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.๕ นทพ. ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในการแข่งขันดังกล่าว ณ บก.สนภ.๕ นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ โดยมอบอุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การศึกษา

   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ โดยมอบอุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การศึกษา และ มอบรองเท้าในโครงการ "รองเท้าของหนู" จากใจ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๒ คน และ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว ณ รร.ห้วยคตพิทยาคม ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

  แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรม เยี่ยมเยือนให้กำลังใจครอบครัวกำลังพล

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรม เยี่ยมเยือนให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ เป็นการ เยื่ยมเยือนผู้ป่วยเดิม ๓ ราย และผู้ป่วยใหม่ ๑ ราย คณะแม่บ้านฯ ได้ร่วมพูดคุยให้กำลังใจ รวมทั้ง สอบถาม ติดตามอาการของผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยได้มอบกล่องช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล นทพ. ทั้งหมด ๔ ชุด รวมทั้งได้มอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยใหม่จากเส้นเลือดในสมองแตก จำนวน ๑ เตียง นอกจากนี้ยังได้จัดทีมแพทย์ จาก กองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูแลความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านสุขอนามัย เพื่อมุ่งหวัง ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล การฟื้นฟู ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วยให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป ได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ พื้นที่อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (พื้นที่ทุ่งสีกัน ๒, พื้นที่ทุ่งสีกัน ๓ และพื้นที่นาวง)

  แม่บ้าน สทพ.นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยเยี่ยมครอบครัวกำลังพล

   เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สทพ.นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยเยี่ยมครอบครัวกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งได้มอบเงินสด สิ่งของอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่มสะอาด บก.ทท.ให้กับนายเผ่า บุญสู อายุ ๗๒ ปี ซึ่งเป็นอดีตกำลังพลของหน่วยที่เกษียณราชการแล้ว และเป็นผู้ป่วย ติดเตียงนั้น ณ พื้นที่ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบอุปกรณ์การเรียน

   เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทับไฮ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ของครอบครัว และเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ในการเรียนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมอบรองเท้า​ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

   เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยมอบรองเท้า​ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนประจำในพื้นที่ตั้งหน่วย ในโครงการ​ "รองเท้าของหนู" จากใจ กองบัญชาการ​กองทัพ​ไทย​ เพื่อมอบเป็น​ของขวัญ​และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของนักเรียน พร้อมมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ขนม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ประโยชน์ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ รร.สองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

  แม่บ้าน สสน.นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยบริจาคสิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค

   เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ พ.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยบริจาคสิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ และสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ มูลนิธิ บ้านขอบพระคุณ ซึ่งดำเนินงานมูลนิธิมากว่า ๑๑ ปี โดยเน้นช่วยเหลือดูแลเด็กพิการ (หูหนวก, ตาบอด, พิการทางสมอง) ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมในอนาคต ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อาชีพ เช่น ทำน้ำส้มคั้น, ทำสเต๊ก, ทำสวนผัก, และทำคณะมายากล เป็นต้น โดยอายุเด็กๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยรุ่น พร้อมทั้งสนับสนุนเงินบำรุงค่าสาธารณูปโภค เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยนาย วันชัย ตรีปิยชาติ ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านขอบพระคุณ ได้ให้เด็กในมูลนิธิที่ถูกทำร้ายจนพิการเป็นตัวแทนรับมอบฯ ดังกล่าว ณ มูลนิธิ บ้านขอบพระคุณ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  แม่บ้าน สนภ​.๑ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน

   เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ​.๑ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน, มอบของใช้ที่จำเป็น และ มอบรองเท้าในโครงการ "รองเท้าของหนู" จากใจ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับคณะครู และ เด็กนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน​ชะอำ ณ รร.การศึกษา​ เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน​ชะอำ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

  แม่บ้าน สนภ​.๑ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน

   เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พ.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สทพ.นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวกำลังพลที่ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย รวมถึงครอบครัวของกำลังพล ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค

   เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค และเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสและ กลุ่มเปราะบาง จำนวน ๓ ชุมชน รวม ๑๐ ครอบครัว พร้อมมอบขนมให้กับเด็ก ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ณ ชุมชนนาเตย ชุมชนมิตรภาพไทย-จีน ต.กระบี่ใหญ่ และ ชุมชนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่

   เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรและมอบรองเท้าสำหรับเด็ก (ตามโครงการ รองเท้าของหนู จากใจ บก.ทท.) ตลอดจนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ อบต.นาม่วง ม.๑ ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

  แม่บ้าน สสน.นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านแห่งความหวัง ฯ

   เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านแห่งความหวัง ฯ เพื่อนำไปดูแลเด็กกำพร้า , เด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนเงินบำรุงค่าสาธารณูปโภค เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนางสาวนพเก้า เอี่ยมกลั่น เจ้าหน้าที่​แผนกบริการ​ เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ ตลอดจนสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่มแก่เด็กๆ จำนวน ๕๐ คน ณ สถานสงเคราะห์บ้านแห่งความหวัง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์และสาธารณกุศล

   เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์และสาธารณกุศลโดยมอบสิ่งของ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓๐๐ ขวด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อศาสนสถาน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) ณ วัดท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่

    เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร, มอบรองเท้าสำหรับเด็ก (ตามโครงการรองเท้า ของหนู จากใจ บก.ทท.), ปล่อยพันธุ์ปลา, มอบพันธุ์ผักพร้อมร่วมปลูกพืช ผัก (ตามโครงการปลูกพืช ใช้น้ำน้อย) ตลอดจนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ บ.โคกพัฒนา ม.13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์และกิจกรรมสาธารณกุศล

    เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์และกิจกรรมสาธารณกุศลโดยถวายภัตตาหารเพล และสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป ตลอดจน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ ศาสนสถาน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จว.ส.ก.

  คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม กับชมรมแม่บ้าน นทพ.

   เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๕ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม กับชมรมแม่บ้าน นทพ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นทพ. ครบรอบปีที่ 60 โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ รองเท้า ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ขนมสำหรับเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และอาหารเสริมแปรรูป เป็นต้น เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนพัฒนาตลาดกลาง ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจไปยัง เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ณ ชุมชนพัฒนาตลาด กลาง เขตดอนเมือง

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบ ขนม สิ่งของเครื่องใช้

   เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบ ขนม สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับ ชนเผ่าซาไก หรือที่เรียกว่า "มันนิ"(ชนเผ่า พื้นเมืองของภาคใต้) รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับผู้นำครอบครัว จำนวน ๘ ครอบครัว ตลอดจน มอบสิ่งของบริจาค ของกำลังพล สนภ.๔ นทพ. ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ณ โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

  แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยร่วมกับคณะจิตอาสาฯ

    เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์โดยร่วมกับคณะจิตอาสาฯ และชุดแพทย์เคลื่อนทหาร นทพ. เยี่ยมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด-19 (CI) ณ ชุมชนจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง จว.ก.ท. ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวและเหลือง เพื่อเป็นกำลังใจและส่งความห่วงใยให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์ฯแห่งนี้ โดยได้มอบสิ่งของ อุปโภค - บริโภค ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ​ , น้ำดื่ม​​ นทพ. , หน้ากากอนามัย , กระดาษชำระ​ , เครื่องปรุงประกอบ อาหาร , น้ำขิง รวมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายของ ทางศูนย์ฯ โดยมี นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน และนายแสวง จันทพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง นายแพทย์เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโรคโควิด-19 (CI) ชุมชนจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง จว.ก.ท.

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน

   เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน เพื่อเป็นการดูแลรักษาสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว

   เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของกำลังพลที่ป่วยติดเตียงและเด็กพิเศษ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป ณ พื้นอ.พนมสารคาม และ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

  รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมระบบการประชุมทางไกล

   เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(ZOOM) เพื่อเตรียมการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี ซึ่ง สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. มีกำหนดเดินทางไปเพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การสอน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานการประชุมฯ

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสาและส่วนราชการในพื้นที่

   เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสาและส่วนราชการในพื้นที่ โดยพัฒนาทาสีกำแพงวัดเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาซึ่งเป็น สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่ารัตนาราม บ.โนนสวาท ม.๒ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

   เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งแจกอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน จำนวน ๔๐ คน ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานภายใน วัดพุตะเคียน ณ วัดพุตะเคียน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

  แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

  เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการระบาดโควิด 19 แก่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ คนชราหญิง ติวานนท์ ซึ่งปัจจุบันได้ดูแลผู้ชราหญิงจำนวน ๘๐ คน อายุระหว่าง ๗๐ - ๑๐๓ ปี รวมทั้งมอบเงินเพื่อสนับสนุนบำรุงค่าสาธารณูปโภค เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณ อัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบฯ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิง ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค- บริโภค

   เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค และน้ำดื่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖ ราย ณ บ้านหนองเค็ม ม.๒ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค

   เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการดูแลเด็กกำพร้าซึ่งอยู่ ในการดูแลและอุปถัมภ์ของวัดดอนจั่น และเพื่อใช้ประโยชน์ต่อศาสนสถาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค

   เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย สเปรย์ แอลกอฮอล์ ให้กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ ตลอดจน มอบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ให้กับตัวแทนผู้พิการด้านสติปัญญา โดยมี คุณ อรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการด้วย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. สนับสนุนดอกป๊อบปี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันทหาร ผ่านศึก

   เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. สนับสนุนดอกป๊อบปี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันทหาร ผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล

    วันอังคารที่ ๒๕ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการศึกษา เช่น กระเป๋า นักเรียน รองเท้า ถุงเท้า ผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่านเขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

  นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ ซึ่งเดินทางมา ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จ.น่าน

   เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดยแม่บ้าน สนภ.๓ นทพ.ให้การต้อนรับ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ ซึ่งเดินทางมา ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จ.น่าน โดยมอบ ผ้าห่ม,เสื้อกันหนาว รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนเลี้ยงอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพิ ณ โรงเรียนบ้านน้ำพิ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์

   เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ร่วมกับ ประชาชนที่มาปฏิบัติ​ธรรม โดยมีพระครู​โฆษิตสุทธสร(เจ้าอาวาส) ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ​สงฆ์​ จำนวน ๑๗ รูป ถวายน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. จำนวน ๒๐๐ ขวด และทำความสะอาด สถานที่โดยรอบ บริเวณศาสนสถานพื้นที่ปฏิบัติ​ธรรม รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิด จำนวน ๕๐๐ ตัว
    ทั้งนี้ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ วัดวชิรธรรมาวาส ถนน ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค

   เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เครื่องกันหนาว พืชพันธุ์ทางการเกษตร และพันธุ์ปลาน้ำจืด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน เครื่องเขียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแก่บุตรหลาน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ ช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด และให้บริการตัดผมแก่นักเรียนพร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการร้านสวัสดิการ “BLUE WARRIORS CLUB” เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงฯ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ณ บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งมอบของขวัญ และทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล

   เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.จัดเลี้ยงอาหาร, ขนม, นม, น้ำผลไม้ และไอศกรีม พร้อมทั้งมอบของขวัญ และทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพลในส่วนของ บก. สนภ.๔ นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.๔ นทพ. พร้อมทั้งพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลาน กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้า บก.สนภ.๔ นทพ. ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม ฯ ให้กับครอบครัวกำลังพล

   เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม และของขวัญปีใหม่ ให้กับครอบครัวกำลังพล ที่ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและเจ็บป่วย จำนวน ๕ ครอบครัว รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพล ในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง, อ.ตะโหมด และ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

   แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. ส่งมอบ “บ้านแสนสุข” ในโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย”

   เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. ส่งมอบ “บ้านแสนสุข” ในโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย” ให้แก่ อส.ทพ. สนิท หนูช่วย ซึ่งเป็นอดีตอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม พร้อมทั้ง มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , เครื่องอุปโภค - บริโภค น้ำดื่ม และน้ำส้ม ผสมวิตามินซี เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่าย ให้กับครอบครัว ณ บ้านนาวง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการ ประชาชน ๒๕๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย

    เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการ ประชาชน ๒๕๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่ง สนภ.๓ นทพ. ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน (ห้วงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ ถึง ๔ ม.ค.๖๕) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา โดยให้บริการ โครงการ จิตอาสา “กิ่งพันธุ์ ปันสุข”, จุดพักรถ , สอบถามข้อมูลเส้นทาง , บริการห้องสุขา , การตรวจสภาพ และซ่อมยานพาหนะฉุกเฉิน , บริการเครื่องดื่มและผ้าเย็น , และช่วยเหลืออุบัติภัยตามท้องถนน ณ บริเวณถนน หมายเลข ๑๐๘ หน้าหน่วย สนภ.๓ นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

  โครงการเสริมสร้างชุมชมเข็มแข็งตามแนวชายแดน ของ นทพ.

   เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.(นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ.)ร่วมกับ อ.รัตนวาปี จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างชุมชมเข็มแข็งตามแนวชายแดน ของ นทพ. รวมทั้ง มอบพันธ์กล้าไม้ เมล็ดผัก เมล็ดหญ้า ให้แก่ราษฎรผู้เข้าร่วมอบรม ในกิจกรรมประกอบด้วย การมอบผ้าห่มกันหนาว และการแจกจ่ายพันธ์กล้าไม้ ให้กับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ ณ บ้านยางชุมใต้ หมู่ที่ ๑๐ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. มอบเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด

   เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. มอบเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ชุมชนบ้านปากคลองเก่า

   เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.(นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.) มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ชุมชนบ้านปากคลองเก่า เนื่องจากประสบอุทกภัยและยังมีน้ำท่วมขัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรดังกล่าวตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงพิการ ทุพพลภาพ ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับถุงยังชีพเองได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านปากคลองเก่า ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

  แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องช่วยเหลือครอบครัว กำลังพล นทพ.

   เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องช่วยเหลือครอบครัว กำลังพล นทพ. และติดตามอาการโดยมอบเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ณ พื้นที่ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (นาวง) และบ้านพักส่วนตัว ซ.เดชะตุงคะ , ซ.สรณคมน์ ๑๔ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

  แม่บ้าน สทพ.นทพ.จัดกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดหนองเค็ดฯ

   เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมประกอบเลี้ยง อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดหนองเค็ดศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์ พร้อมทั้งจัดชุดสัตวแพทย์
เคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลท่าถ่านให้บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดหนองเค็ดศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

   เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนรวมทั้งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
ตลอดจนมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้พิการ และ ยากไร้ ณ ทต วัดธาตุ ต.วัดธาตุ
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.พบปะเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ยากไร้ชุมชนบริเวณที่ตั้งหน่วย

   เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.(นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.) พบปะเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ยากไร้ชุมชนบริเวณที่ตั้งหน่วย โดยสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต บุคคลออทิสติก จ.ยะลา มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยเหลือชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ณ บ้านลีตอ ต.บาโร๊ะ และ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ยะลา มูลนิธิออทิสติกไทย

  งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี ๒๕๖๔

   เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. เยี่ยมชมงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ แนวคิด "พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ" โดยร่วมชมนิทรรศการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร

  ชมรมแม่บ้าน นทพ.แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่ป่วยติดเตียง

   เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ.แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ.(นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.)เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่ป่วยติดเตียงโดยมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค , ยารักษาโรค และน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วย ในพื้นที่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ.เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว กำลังพล

   เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ.เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว กำลังพล โดยมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่ป่วยติดเตียงและเด็กพิเศษ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริโภค และน้ำดื่ม สะอาด บก.ทท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ศรีมหาโพธิ, อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. มอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาล สันป่าตอง

    เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. มอบเครื่องผลิต ออกซิเจนเคลื่อนที่ (oxygen concentrator) และ หน้ากากเฟสชิลด์ ให้กับโรงพยาบาล สันป่าตอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ เกี่ยวกับการหายใจ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรังสี รวมทั้งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุ ขวด ให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน Covid -19 ของ รพ.สันป่าตอง ตลอดจนมอบชุดของว่าง จำมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.สันป่าตอง ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.สันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ นำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายในงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นำผลผลิตที่ได้ ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ ไปจำหน่ายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ของ นทพ. นำสินค้าบริโภคที่เป็นสินค้าแนะนำของภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ไปจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย ณ อาคารสโมสร บก.ทท.

  แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ "รวมน้ำใจต้านภัยหนาว"

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ "รวมน้ำใจต้านภัยหนาว" โดยมอบเครื่องห่มกันหนาว นทพ. ให้กับ นักเรียนศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านซับเต่า และผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนบ้านซับเต่า และบ้านซับพลู ตลอดจนมอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับ รร.บ้านซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบของอุปโภค - บริโภค ให้กับเด็กขาดแคลน สถานสงเคราะห์

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบของอุปโภค - บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมเด็ก อาหารกลางวัน และขนม ให้กับเด็กขาดแคลน สถานสงเคราะห์ เด็กหญิงอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมทั้งมอบของช่วยเหลือผู้ยากไร้ รอบที่ตั้งหน่วย อาทิ ข้าวสาร อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนม และหน้ากากอนามัย ณ บ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

  เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา

   เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/ เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ณ อาคารสโมสร บก.ทท. และร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  ลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ.ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

   เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/ เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ.ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. รวมทั้ง ตรวจสอบรายการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชมรมแม่บ้าน นทพ. ที่ได้นำส่งให้ทางร้านค้าฯ เพื่อความถูกต้องเรียบร้อย ตลอดจนเตรียมการต้อนรับภริยา ผชท.ทหารต่างประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ต่อไป

  ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และประชุมติดตาม ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภา)

     เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ครบรอบปีที่ ๓๔ และประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภา) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. โดยมี คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ เลขานุการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานการประชุมฯ

  แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวกำลังพล นทพ.

    เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวกำลังพล นทพ. จำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ณ พื้นที่ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (นาวง,ทุ่งสีกัน ๒) นอกจากนี้ยังได้จัดทีมแพทย์ จาก กองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมด้วย เพื่อดูแลความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล การฟื้นฟูใส่ใจ เรื่องสุขภาพ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วย ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

  เลขาฯชมรมแม่บ้าน นทพ. ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุง ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน

   เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขาฯชมรมแม่บ้าน นทพ. ตรวจ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุง ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.เพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ ชมรม แม่บ้าน นทพ.มาจำหน่าย ตลอดจนเตรียมการต้อนรับภริยา ผชท.ทหารต่างประเทศ ในโอกาสเยี่ยมคำนับ นายก สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.ต่อไป

  ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔

   เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. โดยมี คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ เลขานุการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานการประชุมฯ

  มอบของช่วยเหลือ ครอบครัว กำลังพล และผู้ยากไร้ รอบที่ตั้งหน่วย

   เมื่อ ๙ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย คุณบุหงา เวียงวงษ์ ภริยา พ.อ. รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ได้มอบของช่วยเหลือ ครอบครัว กำลังพล และผู้ยากไร้ รอบที่ตั้งหน่วย อาทิ ข้าวสาร อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย และสนับสนุนอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว นม น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่โรงพยาบาลสนามธารน้ำใจ อ.ยะหา จ.ยะลา ณ บ้านลีตอ ต.บาโร๊ะ และ โรงพยาบาลสนามธารน้ำใจ อ.ยะหา จ.ยะลา

  เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมคณะ เข้าพบนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

   เมื่อ ๘ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมคณะ เข้าพบนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของทางชมรมแม่บ้าน นทพ.จากทุกภาคส่วน มาให้พิจารณาเลือกชม เพื่อจัดวางจำหน่ายในร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

   เมื่อ ๕ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๓๔ ณ ห้องประชุม สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

   เมื่อ ๔ พ.ย.๖๔ คุณ วรวรรณ ผลาสินธุ์ ที่ปรึกษาชมรมแม่บ้าน นทพ. และ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ให้เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. โดยปรับรูปแบบให้ทันสมัยตามเทศกาลต่างๆ, การจัดหมวดหมู่สินค้า ,การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าจากภาคต่างๆ เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ที่มาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาสินค้า OTOP ของดีแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว กำลังพลในแต่ละท้องถิ่น ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ครั้งที่ ๑

   เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๔ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมคณะ ร่วมประชุม คณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการและมอบหมายนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

  การประชุมสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ครั้งที่ ๑

  เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. เป็นประธานการประชุมสมาชิก ชมรมแม่บ้าน นทพ. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการปฏิบัติภารกิจของ ชมรมแม่บ้าน นทพ. ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. มอบถุงยังชีพให้แก่สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. และคณะ มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๕๐ ถุง ให้แก่ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. แจ้งวัฒนะ ก.ท.
 
ลิงค์น่าสนใจ

ค้นหาเบอร์โทร | เที่ยวทั่วไทย |
| ทีวีออนไลน์ข่าวทีวี 3 | ข่าวทีวี 5 | ข่าวทีวี 7 สีข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวีNBT | มติชนไทยรัฐ | เดลินิวส์ | 
| ตารางการบินขาเข้า - ขาออก | ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง |
Best Quality : 1280 x 800
Create By : Cap.Songklod
E-Mail :songklod31@gmail.com
5_04_65