ภาพข่าวสื่อสิ่งพิมพ์
-โทรทัศน์

 
 
ข่าวของชมรมแม่บ้าน นทพ.

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสาและส่วนราชการในพื้นที่

   เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ ร่วมกับจิตอาสาและส่วนราชการในพื้นที่ โดยพัฒนาทาสีกำแพงวัดเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาซึ่งเป็น สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่ารัตนาราม บ.โนนสวาท ม.๒ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

   เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งแจกอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน จำนวน ๔๐ คน ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาสนสถานภายใน วัดพุตะเคียน ณ วัดพุตะเคียน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

  แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

  เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการระบาดโควิด 19 แก่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ คนชราหญิง ติวานนท์ ซึ่งปัจจุบันได้ดูแลผู้ชราหญิงจำนวน ๘๐ คน อายุระหว่าง ๗๐ - ๑๐๓ ปี รวมทั้งมอบเงินเพื่อสนับสนุนบำรุงค่าสาธารณูปโภค เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณ อัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบฯ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิง ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค- บริโภค

   เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค และน้ำดื่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖ ราย ณ บ้านหนองเค็ม ม.๒ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค

   เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการดูแลเด็กกำพร้าซึ่งอยู่ ในการดูแลและอุปถัมภ์ของวัดดอนจั่น และเพื่อใช้ประโยชน์ต่อศาสนสถาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค

   เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยมอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย สเปรย์ แอลกอฮอล์ ให้กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ภายในศูนย์ฯ ตลอดจน มอบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ให้กับตัวแทนผู้พิการด้านสติปัญญา โดยมี คุณ อรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการด้วย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. สนับสนุนดอกป๊อบปี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันทหาร ผ่านศึก

   เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. สนับสนุนดอกป๊อบปี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์เนื่องในวันทหาร ผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล

    วันอังคารที่ ๒๕ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. พร้อมคณะ จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการศึกษา เช่น กระเป๋า นักเรียน รองเท้า ถุงเท้า ผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง ๗ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่านเขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

  นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ ซึ่งเดินทางมา ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จ.น่าน

   เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดยแม่บ้าน สนภ.๓ นทพ.ให้การต้อนรับ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ ซึ่งเดินทางมา ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จ.น่าน โดยมอบ ผ้าห่ม,เสื้อกันหนาว รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนเลี้ยงอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพิ ณ โรงเรียนบ้านน้ำพิ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์

   เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ร่วมกับ ประชาชนที่มาปฏิบัติ​ธรรม โดยมีพระครู​โฆษิตสุทธสร(เจ้าอาวาส) ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ​สงฆ์​ จำนวน ๑๗ รูป ถวายน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. จำนวน ๒๐๐ ขวด และทำความสะอาด สถานที่โดยรอบ บริเวณศาสนสถานพื้นที่ปฏิบัติ​ธรรม รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิด จำนวน ๕๐๐ ตัว
    ทั้งนี้ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ วัดวชิรธรรมาวาส ถนน ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค

   เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ โดยดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เครื่องกันหนาว พืชพันธุ์ทางการเกษตร และพันธุ์ปลาน้ำจืด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน เครื่องเขียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแก่บุตรหลาน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ ช่วยปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด และให้บริการตัดผมแก่นักเรียนพร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการร้านสวัสดิการ “BLUE WARRIORS CLUB” เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงฯ นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. ณ บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งมอบของขวัญ และทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล

   เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.จัดเลี้ยงอาหาร, ขนม, นม, น้ำผลไม้ และไอศกรีม พร้อมทั้งมอบของขวัญ และทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพลในส่วนของ บก. สนภ.๔ นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.๔ นทพ. พร้อมทั้งพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลาน กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้า บก.สนภ.๔ นทพ. ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม ฯ ให้กับครอบครัวกำลังพล

   เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, น้ำดื่ม และของขวัญปีใหม่ ให้กับครอบครัวกำลังพล ที่ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและเจ็บป่วย จำนวน ๕ ครอบครัว รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพล ในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง, อ.ตะโหมด และ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

   แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. ส่งมอบ “บ้านแสนสุข” ในโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย”

   เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๕ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. ส่งมอบ “บ้านแสนสุข” ในโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย” ให้แก่ อส.ทพ. สนิท หนูช่วย ซึ่งเป็นอดีตอาสาสมัครทหารพราน ซึ่งมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม พร้อมทั้ง มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , เครื่องอุปโภค - บริโภค น้ำดื่ม และน้ำส้ม ผสมวิตามินซี เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่าย ให้กับครอบครัว ณ บ้านนาวง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการ ประชาชน ๒๕๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย

    เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. ร่วมพิธีเปิดจุดบริการ ประชาชน ๒๕๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่ง สนภ.๓ นทพ. ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน (ห้วงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔ ถึง ๔ ม.ค.๖๕) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา โดยให้บริการ โครงการ จิตอาสา “กิ่งพันธุ์ ปันสุข”, จุดพักรถ , สอบถามข้อมูลเส้นทาง , บริการห้องสุขา , การตรวจสภาพ และซ่อมยานพาหนะฉุกเฉิน , บริการเครื่องดื่มและผ้าเย็น , และช่วยเหลืออุบัติภัยตามท้องถนน ณ บริเวณถนน หมายเลข ๑๐๘ หน้าหน่วย สนภ.๓ นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

  โครงการเสริมสร้างชุมชมเข็มแข็งตามแนวชายแดน ของ นทพ.

   เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ.โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ.(นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ.)ร่วมกับ อ.รัตนวาปี จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างชุมชมเข็มแข็งตามแนวชายแดน ของ นทพ. รวมทั้ง มอบพันธ์กล้าไม้ เมล็ดผัก เมล็ดหญ้า ให้แก่ราษฎรผู้เข้าร่วมอบรม ในกิจกรรมประกอบด้วย การมอบผ้าห่มกันหนาว และการแจกจ่ายพันธ์กล้าไม้ ให้กับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ ณ บ้านยางชุมใต้ หมู่ที่ ๑๐ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. มอบเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด

   เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. มอบเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ. มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ชุมชนบ้านปากคลองเก่า

   เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.(นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.) มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ชุมชนบ้านปากคลองเก่า เนื่องจากประสบอุทกภัยและยังมีน้ำท่วมขัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรดังกล่าวตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงพิการ ทุพพลภาพ ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับถุงยังชีพเองได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านปากคลองเก่า ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

  แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องช่วยเหลือครอบครัว กำลังพล นทพ.

   เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องช่วยเหลือครอบครัว กำลังพล นทพ. และติดตามอาการโดยมอบเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ณ พื้นที่ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (นาวง) และบ้านพักส่วนตัว ซ.เดชะตุงคะ , ซ.สรณคมน์ ๑๔ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

  แม่บ้าน สทพ.นทพ.จัดกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดหนองเค็ดฯ

   เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สทพ.นทพ. จัดกิจกรรมประกอบเลี้ยง อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดหนองเค็ดศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์ พร้อมทั้งจัดชุดสัตวแพทย์
เคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลท่าถ่านให้บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดหนองเค็ดศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

   เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนรวมทั้งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
ตลอดจนมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้พิการ และ ยากไร้ ณ ทต วัดธาตุ ต.วัดธาตุ
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

  แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.พบปะเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ยากไร้ชุมชนบริเวณที่ตั้งหน่วย

   เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๔ นทพ.(นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.) พบปะเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ยากไร้ชุมชนบริเวณที่ตั้งหน่วย โดยสนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต บุคคลออทิสติก จ.ยะลา มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยเหลือชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จ.ยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ณ บ้านลีตอ ต.บาโร๊ะ และ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ยะลา มูลนิธิออทิสติกไทย

  งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี ๒๕๖๔

   เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. เยี่ยมชมงานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ แนวคิด "พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ" โดยร่วมชมนิทรรศการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร

  ชมรมแม่บ้าน นทพ.แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่ป่วยติดเตียง

   เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ.แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ.(นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ.)เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่ป่วยติดเตียงโดยมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค , ยารักษาโรค และน้ำดื่มสะอาด บก.ทท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วย ในพื้นที่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

  แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ.เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว กำลังพล

   เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๑ นทพ.เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว กำลังพล โดยมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่ป่วยติดเตียงและเด็กพิเศษ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริโภค และน้ำดื่ม สะอาด บก.ทท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ศรีมหาโพธิ, อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

  แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. มอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่ ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาล สันป่าตอง

    เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๓ นทพ. มอบเครื่องผลิต ออกซิเจนเคลื่อนที่ (oxygen concentrator) และ หน้ากากเฟสชิลด์ ให้กับโรงพยาบาล สันป่าตอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ เกี่ยวกับการหายใจ หรือผู้ที่ต้องการออกซิเจน โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรังสี รวมทั้งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุ ขวด ให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน Covid -19 ของ รพ.สันป่าตอง ตลอดจนมอบชุดของว่าง จำมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.สันป่าตอง ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.สันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

  ชมรมแม่บ้าน นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ นำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายในงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นำผลผลิตที่ได้ ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ ไปจำหน่ายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ของ นทพ. นำสินค้าบริโภคที่เป็นสินค้าแนะนำของภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ไปจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย ณ อาคารสโมสร บก.ทท.

  แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ "รวมน้ำใจต้านภัยหนาว"

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ "รวมน้ำใจต้านภัยหนาว" โดยมอบเครื่องห่มกันหนาว นทพ. ให้กับ นักเรียนศูนย์เด็กเล็ก รร.บ้านซับเต่า และผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนบ้านซับเต่า และบ้านซับพลู ตลอดจนมอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้กับ รร.บ้านซับเต่า ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบของอุปโภค - บริโภค ให้กับเด็กขาดแคลน สถานสงเคราะห์

   เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สนภ.๒ นทพ. มอบของอุปโภค - บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมเด็ก อาหารกลางวัน และขนม ให้กับเด็กขาดแคลน สถานสงเคราะห์ เด็กหญิงอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมทั้งมอบของช่วยเหลือผู้ยากไร้ รอบที่ตั้งหน่วย อาทิ ข้าวสาร อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนม และหน้ากากอนามัย ณ บ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

  เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา

   เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/ เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติการเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ณ อาคารสโมสร บก.ทท. และร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  ลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ.ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

   เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/ เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ.ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. รวมทั้ง ตรวจสอบรายการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชมรมแม่บ้าน นทพ. ที่ได้นำส่งให้ทางร้านค้าฯ เพื่อความถูกต้องเรียบร้อย ตลอดจนเตรียมการต้อนรับภริยา ผชท.ทหารต่างประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ต่อไป

  ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และประชุมติดตาม ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภา)

     เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ครบรอบปีที่ ๓๔ และประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภา) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. โดยมี คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ เลขานุการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานการประชุมฯ

  แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวกำลังพล นทพ.

    เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย แม่บ้าน สสน.นทพ.มอบกล่องยังชีพเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวกำลังพล นทพ. จำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ณ พื้นที่ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. (นาวง,ทุ่งสีกัน ๒) นอกจากนี้ยังได้จัดทีมแพทย์ จาก กองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมด้วย เพื่อดูแลความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล การฟื้นฟูใส่ใจ เรื่องสุขภาพ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วย ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

  เลขาฯชมรมแม่บ้าน นทพ. ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุง ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน

   เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขาฯชมรมแม่บ้าน นทพ. ตรวจ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุง ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.เพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ ชมรม แม่บ้าน นทพ.มาจำหน่าย ตลอดจนเตรียมการต้อนรับภริยา ผชท.ทหารต่างประเทศ ในโอกาสเยี่ยมคำนับ นายก สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.ต่อไป

  ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔

   เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. โดยมี คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ เลขานุการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานการประชุมฯ

  มอบของช่วยเหลือ ครอบครัว กำลังพล และผู้ยากไร้ รอบที่ตั้งหน่วย

   เมื่อ ๙ พ.ย.๖๔ ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดย คุณบุหงา เวียงวงษ์ ภริยา พ.อ. รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. และกำลังพล นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ได้มอบของช่วยเหลือ ครอบครัว กำลังพล และผู้ยากไร้ รอบที่ตั้งหน่วย อาทิ ข้าวสาร อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย และสนับสนุนอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว นม น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่โรงพยาบาลสนามธารน้ำใจ อ.ยะหา จ.ยะลา ณ บ้านลีตอ ต.บาโร๊ะ และ โรงพยาบาลสนามธารน้ำใจ อ.ยะหา จ.ยะลา

  เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมคณะ เข้าพบนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

   เมื่อ ๘ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมคณะ เข้าพบนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของทางชมรมแม่บ้าน นทพ.จากทุกภาคส่วน มาให้พิจารณาเลือกชม เพื่อจัดวางจำหน่ายในร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

   เมื่อ ๕ พ.ย.๖๔ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๓๔ ณ ห้องประชุม สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

   เมื่อ ๔ พ.ย.๖๔ คุณ วรวรรณ ผลาสินธุ์ ที่ปรึกษาชมรมแม่บ้าน นทพ. และ พ.ต.หญิง สหิษฐา คุ้มอักษร รองประธาน/เลขานุการชมรมแม่บ้าน นทพ. ร่วมประชุมการปรับปรุงร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ให้เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. โดยปรับรูปแบบให้ทันสมัยตามเทศกาลต่างๆ, การจัดหมวดหมู่สินค้า ,การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าจากภาคต่างๆ เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ที่มาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาสินค้า OTOP ของดีแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว กำลังพลในแต่ละท้องถิ่น ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ครั้งที่ ๑

   เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๔ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. พร้อมคณะ ร่วมประชุม คณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการและมอบหมายนโยบายการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๕ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

  การประชุมสมาชิกชมรมแม่บ้าน นทพ. ครั้งที่ ๑

  เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๔ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. เป็นประธานการประชุมสมาชิก ชมรมแม่บ้าน นทพ. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการปฏิบัติภารกิจของ ชมรมแม่บ้าน นทพ. ณ ห้องประชุมปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.

  ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. มอบถุงยังชีพให้แก่สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

  เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. และคณะ มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๕๐ ถุง ให้แก่ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. แจ้งวัฒนะ ก.ท.
 
ลิงค์น่าสนใจ

ค้นหาเบอร์โทร | เที่ยวทั่วไทย |
| ทีวีออนไลน์ข่าวทีวี 3 | ข่าวทีวี 5 | ข่าวทีวี 7 สีข่าวโมเดิร์นไนท์ทีวีNBT | มติชนไทยรัฐ | เดลินิวส์ | 
| ตารางการบินขาเข้า - ขาออก | ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง |
Best Quality : 1280 x 800
Create By : Cap.Songklod
E-Mail :songklod31@gmail.com